شرکت دانش گستر                                                                                   
     تجهیزات ولوازم آزمایشگاهی ، شیشه آلات ، مواد شیمیایی و الک های استاندارد                                             
    صفحه ابتدای سایت     کالا ها        نمایندگی ها       تماس با ما     اطلاعات کلی شرکت        نمایشگاه ها 
 

 

ترازو

دیجیتال

مکانیکی

 

 

 

 

 

 

 

دستگاهها

پ هاش متر

اسپکتروفتومتر

BOD &COD

انکوباتور

جارتست

کنداکتیویتی متر

فلیم فتومتر

......

 

مواد شیمیایی

تیترازول

اسیدها

محیط کشت

معرف

 

 

 

 

 

الک

فریم "8

فریم "12

فریم "18

شیکر الک

 

 

 

 

 

 آزمایشگاهی

اقلام پلاستیکی

اقلام مصرفی

شیشه آلات

لوازم چینی

لوازم فلزی

لوازم یدکی

لوزام حجم برداری

...

 

کیت

کلسیم

TIBC

اوره

آهن

اگزالات

گلوکز

بیلی روبین

...

 

کالاها